Rząd Grecji: asymetryczne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Armia rozpoczyna manewry na granicy

  • Opublikowane w dziale Europa

Grecja przeżywa niezwykłą i zorganizowaną presję ze strony masowych ruchów ludności - powiedział rzecznik greckiego rządu Stelios Petsas po posiedzeniu Rządowej Rady Spraw Zagranicznych i Obrony.

Petsas dodał, że Turcja kieruje i zachęca do przemieszczania się ludności na terytorium Grecji, co jest sprzeczne z porozumieniem UE-Turcja z 2016 r.
Rzecznik zauważył, że ci ludzie próbują wjechać do Grecji za pomocą przemocy, a zatem kraj ten znajduje się w „aktywnym, poważnym, nadzwyczajnym i asymetrycznym zagrożeniu dla jego bezpieczeństwa”.

Z tego powodu grecki rząd ogłosił, że Grecja podniesie swój maksymalny możliwy poziom bezpieczeństwa na wschodniej granicy kraju, wykorzystując jednostki policyjne i wojskowe. Grecja zawiesi także na miesiąc wszystkie wnioski o azyl osób, które nielegalnie wjechały do kraju.

Petsas poinformował, że Ateny będą wysłać wszystkich nielegalnie wjeżdżających do Grecji do kraju pochodzenia, bez rejestrowania ich danych.

Kraj poprosi również o pomoc w zakresie sprzętu i personelu, aby poradzić sobie z niespotykaną sytuacją na granicy, prosząc o uruchomienie mechanizmu szybkiej interwencji na granicy FRONTEX-u.

W poniedziałek Grecja przeprowadzi ćwiczenia wojskowe przy użyciu ostrej amunicji w pobliżu granicy lądowej Evros z Turcją. Ćwiczenia, które mają się odbyć na posterunkach granicznych w Kipoi i Kastanie, zostały ogłoszone w niedzielę przez 4. Korpus Armii, którego zadaniem jest obrona granic grecko-tureckich w Tracji i na Morzu Egejskim.

Armia wprowadziła zakaz przemieszczania się osób, pojazdów, i przepędzania zwierząt podczas 24-godzinnego ćwiczenia.
Grecja rozmieściła na granicy duże siły zbrojne, starając się wzmocnić ten obszar po tym, jak Turcja pozwoliła tysiącom migrantów przedostać się do Unii Europejskiej w weekend.

Zautomatyzowana wiadomość tekstowa wysłana na telefony komórkowe na północnych obszarach przygranicznych poinformowała, że Grecja maksymalnie zwiększyła swoje bezpieczeństwo, zachęcając ludzi, by nie próbowali wjechać na te tereny.

Grecja zwróci się również o pomoc nadzwyczajną z UE ze względu na wyjątkową sytuację.

Francja jest gotowa zapewnić Grecji natychmiastową pomoc w obronie jej granicy . „Wyrażając pełną solidarność z Grecją i Bułgarią, Francja jest gotowa wnieść wkład w wysiłki krajów europejskich, aby zapewnić im natychmiastową pomoc i ochronę granic. Musimy współpracować, aby uniknąć kryzysu humanitarnego i migracyjnego ” – napisał prezydent Macron na twitterze.

„Stany Zjednoczone uznają prawo Grecji do egzekwowania swoich praw wzdłuż swoich granic”, powiedział urzędnik Departamentu Stanu w odpowiedzi na pytanie Hellas Journal, greckojęzycznej sieci z siedzibą w Nowym Jorku,

++++

Oświadczenie rzecznika rządu Grecji:

„W ostatnich dniach Grecja stała się przedmiotem masowej, zorganizowanej i skoordynowanej presji ruchu ludności na wschodnich granicach lądowych i morskich. Ten ruch jest kierowany i wspierany przez Turcję. Działania te mają miejsce z naruszeniem zobowiązań wynikających ze wspólnego oświadczenia UE-Turcja. Turcja, zamiast kontrolować siatki handlu migrantami i uchodźcami, sama stała się handlarzem"

„Zebrane osoby próbują wjechać na terytorium Grecji siłą, mimo że strona grecka wyjaśniła, że ​​w żaden sposób nie pozwoli na żaden przejazd”,

„Ze względu na skoordynowany i masowy charakter ruch ten jest absolutnie niezwiązany z prawem międzynarodowym dotyczącym azylu, które dotyczy tylko indywidualnych przypadków. W tych okolicznościach obecna sytuacja stanowi aktywne, poważne, wyjątkowe i asymetryczne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego kraju ”.

"osoby zgromadzone na granicy są wykorzystywane przez Turcję, w celu wywierania presji dyplomatycznej', "Grecja niezachwianie skorzysta z suwerennego prawa i konstytucyjnego obowiązku ochrony swojej integralności”.

 Spotkanie KYSEA (Rady ds Zagranicznych i Obrony) podjęło następujące decyzje:

1. Zintensyfikowanie działań mających na celu ochronę wschodnich lądowych i morskich granic kraju przez siły bezpieczeństwa i siły zbrojne do maksymalnego poziomu, aby zapobiec wszelkim nielegalnym wjazdom do kraju.
2. Tymczasowe zawieszenie na jeden miesiąc od dnia podjęcia decyzji o złożeniu nowych wniosków o azyl przez osoby, które nielegalnie wjechały do ​​kraju.
3. Natychmiastowy powrót, tam gdzie to możliwe, osób nielegalnie wjeżdżających na terytorium Grecji do ich kraju pochodzenia, bez rejestrowania ich danych.
4. Wniosek do Fronteksu o rozmieszczenie operacji RABIT w celu ochrony granic zewnętrznych kraju, które są również granicami UE.
5. Natychmiastowe powiadomienie rady ministrów spraw zagranicznych UE o powyższej decyzji oraz powołanie się na art. 78 ust. 3 Traktatu UE, aby można było podjąć tymczasowe środki wsparcia Republiki Greckiej w celu zaradzenia sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej nagłym napływem obywateli państw trzecich w ramach solidarności między państwami członkowskimi UE.

Czytaj więcej...

Borrell zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Spraw Zagranicznych UE

  • Opublikowane w dziale Europa

Komunikat Jospeha Borrella, komisarza odpowiedzialnego za politykę zagraniczną UE

„Ciągłe wznawiane walki w Idlibie i wokół niego stanowią poważne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Powodują cierpienia ludności i mają ogromny wpływ na region i poza nim. Unia Europejska musi podwoić wysiłki, aby rozwiązać ten problem,  ten straszny kryzys ludzki  wszystkimi dostępnymi środkami.

W związku z tym wzywam do nadzwyczajnego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w przyszłym tygodniu, aby omówić rozwój sytuacji, w szczególności na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych Grecji.

W ciągu ostatnich dni miałem kontakt z kluczowymi aktorami. Wezwałem do natychmiastowej deeskalacji i trwałego zawieszenia broni, wyraziłem ubolewanie z powodu ofiar śmiertelnych i zaoferowałem wsparcie UE w celu złagodzenia skutków kryzysu.

Istnieje tylko polityczne rozwiązanie tego kryzysu.

Wszyscy, a zwłaszcza reżim syryjski, muszą pilnie ponownie zaangażować się w proces polityczny pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Musimy także nadal mobilizować zasoby, aby zmniejszyć cierpienie ludności cywilnej w celu zapewnienia schronienia, żywności i lekarstw. Państwa członkowskie UE również nadal działaja w tej dziedzinie. Należy zapewnić dostęp do pomocy humanitarnej, w tym do najbardziej oddalonych obszarów, na których znajdują się najbardziej narażeni ludzie. Podkreśliłem to we wszystkich moich kontaktach w ciągu ostatnich dni.

Jednocześnie nadal uważnie śledzimy sytuację migracyjną na naszych granicach zewnętrznych. Porozumienie UE - Turcja musi zostać utrzymane. UE angażuje się we wspieranie Grecji i Bułgarii w rozwiązywaniu tej sytuacji.

Nadzwyczajna Rada do Spraw Zagranicznych w przyszłym tygodniu będzie okazją do skupienia się na najnowszych wydarzeniach i kontynuowania naszej wspólnej pracy na wszystkich frontach. Musimy zadbać o to, aby nasze wspólne działanie miało jak największy wpływ, jeśli chcemy skutecznie zaradzić kryzysowi i przyczynić się do utorowania drogi politycznemu rozwiązaniu.

Czytaj więcej...

Decyzja RE w sprawie sankcji wobec Turcji 11.11.2019

  • Opublikowane w dziale Dokumenty

Decyzja Rady w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego

DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/1894 z dnia 11 listopada 2019 r.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

Czytaj więcej...
Subscribe to this RSS feed

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie