Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia gospodarki o wartości blisko 2 mld złotych

Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia gospodarki o wartości blisko 2 mld złotych

Komisja Europejska zatwierdziła program o wartości 450 mln euro (ok. 2 mld złotych), który ma wspierać polską gospodarkę w związku z pandemią COVID-19. Środki wsparcia przewidziane w programie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych UE (fundusze ESI).

Państwa członkowskie mogą zdecydować, w jaki sposób wykorzystywać unijne fundusze strukturalne zgodnie z zasadami dotyczącymi europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, oraz – w przypadku gdy fundusze te są wykorzystywane do udzielania wsparcia przedsiębiorstwom, w miarę możliwości przy współfinansowaniu ze strony państwa członkowskiego – zgodnie z unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy państwa.

Wsparcie będzie miało formę pożyczek i gwarancji publicznych na zabezpieczenie pożyczek.

Z programu będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa działające we wszystkich sektorach, mające dostęp do europejskich funduszy strukturalnych i borykające się z trudnościami wskutek koronawirusa. Szacuje się, że takie wsparcie trafi do około 7 tys. przedsiębiorstw.

Program ma na celu złagodzenie negatywnych skutków gospodarczych pandemii COVID-19. Jego celem jest zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności tych przedsiębiorstw, które najmocniej odczuwają skutki gospodarcze pandemii.

Program Polski o wartości 450 mln euro, współfinansowany z funduszy strukturalnych UE, umożliwi Polsce dalsze zwiększanie dostępu do płynności przez przedsiębiorstwa w potrzebie poprzez udzielanie pożyczek i gwarancji państwowych na zabezpieczenie pożyczek, pokrywających 100 proc. ryzyka w wysokości do 800 tys. euro na przedsiębiorstwo - powiedziała wiceszefowa Komisji Europejskiej Margrethe Vestager  i dodała, że "wsparcie to pomoże przedsiębiorstwom działającym we wszystkich sektorach kontynuować działalność w trakcie i po pandemii". 

Ostatnio edytowane wtorek, 12 maj 2020 09:08
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie