Europejska lewica wzywa do opracowania planu naprawy gospodarczej po pandemii COVID-19

Europejska lewica wzywa do opracowania planu naprawy gospodarczej po pandemii COVID-19

Życie ludzkie wykracza poza deficyty, długi państwowe, modele makroekonomiczne i krótkowzroczne interesy narodowe. Bardziej niż rynki finansowe, wszyscy walczący z COVID-19 i jego skutkami muszą mieć poczucie, że UE robi wszystko, aby je chronić - piszą liderzy europejskiej lewicy: Iratxe Garcia, szefowa frakcji Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Christophe Rouillon, szef Grupy Partii Europejskich Socjalistów w Europejskim Komitecie Regionów oraz Sergey Staniszew, prezydent Partii Europejskich Socjalistów, w liście otwartym do ministrów Eurogrupy, która skupia ministrów finansów państw strefy euro.

List Otwarty do ministrów Eurogrupy

Wzywamy Eurogrupę do przyjęcia dalekosiężnego planu naprawy gospodarczej!

Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że ​​Europa stała się epicentrum wybuchu COVID-19. To, co zaledwie kilka tygodni temu wydawało się odległym stanem zdrowia publicznego na innym kontynencie, teraz odbija się na zdrowiu i życiu Europejczyków.

Nasz kontynent nie przeżył tak przytłaczającego okresu od drugiej wojny światowej. Zagrożone są nie tylko zdrowie, gospodarka i struktura społeczna Europy, ale także zagrożone są fundamenty Unii Europejskiej.

Stoimy w obliczu wspólnego niewidzialnego wroga, który nie zna granic. Już teraz szkodzi istocie UE i jej czterech swobód: przepływowi towarów, usług, kapitału i ludzi. Jednolity rynek UE i strefa Schengen są już w trudnej sytuacji, a jednostronne reakcje stanowią dodatkowe zagrożenie dla opanowania tej pandemii.

EUROGROUPA ma do odegrania kluczową rolę w reakcji na kryzys. Jeśli nie okaże teraz determinacji, koordynacji i solidarności, COVID-19 może wywołać bezprecedensowe pogorszenie koniunktury gospodarczej z nieprzewidywalnymi konsekwencjami społecznymi i politycznymi.

Z zadowoleniem przyjmujemy pierwsze środki przedstawione przez Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny. Obie instytucje uznają jednak, że bez masowej, skoordynowanej i wspólnej reakcji budżetowej na poziomie UE propozycje te będą jak małe krople w oceanie. Cieszymy się, że Komisja uwzględniła nasze wezwanie do pełnego wykorzystania elastyczności paktu stabilności i wzrostu, który, jeżeli zostanie zastosowany w skoordynowany sposób, pomoże złagodzić skutki poważnego pogorszenia koniunktury gospodarczej. To jednak nie wystarczy.

Jeśli kryzys finansowy w 2008 roku nauczył nas czegokolwiek, oznacza to, że sama polityka pieniężna nie może tego zrobić, a środki krajowe nie wystarczą. Z doświadczenia wiemy, że szybkie i wspólne działanie jest jedyną skuteczną odpowiedzią na kryzys, który dotyka nas wszystkich.

Dlatego wzywamy do opracowania europejskiego planu naprawy gospodarczej COVID-19, ze skonsolidowaną i spójną strategią szybkiej mobilizacji różnych dostępnych instrumentów UE w celu wspierania ludzi, MŚP i przedsiębiorstw.

Musi to obejmować Europejski Bank Centralny, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejski Mechanizm Stabilności i inne narzędzia unii bankowej. Im szybciej zostanie to zrobione, tym lepiej, abyśmy mogli ograniczyć społeczno-gospodarczy wpływ COVID-19.

Kapitał własny Europejskiego Banku Inwestycyjnego musi zostać zwiększony, a co najważniejsze, potencjał oferowany przez Europejski Mechanizm Stabilności musi zostać wykorzystany poprzez obowiązkową linię kredytową do sfinansowania wspólnego instrumentu inwestycyjnego. Wzywamy EUROGROUPĘ do przedstawienia odpowiedniego pakietu stymulacyjnego uzgodnionego na szczeblu europejskim. Musi to być współfinansowane przez EMS (europejski mechanizm stabilności) i wszystkie państwa członkowskie muszą mieć możliwość uczestnictwa.

Przede wszystkim musimy chronić życie ludzi i ich zdrowie. Ale powinniśmy również podjąć kroki w celu zagwarantowania, że ​​obywatele będą mogli powrócić do pracy po ustaniu pandemii. Nikt nie powinien wybierać między ochroną siebie i swoich bliskich, a utrzymaniem pracy, potencjalnie narażając siebie i innych na ryzyko. Dlatego wzywamy do pilnego wdrożenia programu reasekuracji dla bezrobotnych. Przy wystarczającym finansowaniu byłoby to naturalne narzędzie przeciwdziałania szokowi społeczno-ekonomicznemu, który doświadczają kraje UE z powodu epidemii.

Musimy pamiętać, że życie ludzkie wykracza poza deficyty, długi państwowe, modele makroekonomiczne i krótkowzroczne interesy narodowe. Bardziej niż rynki finansowe, wszyscy walczący z COVID-19 i jego skutkami muszą mieć poczucie, że UE robi wszystko, aby je chronić. UE ma okazję wysłać silny sygnał jedności i solidarności. Dzięki właściwej reakcji możemy wyjść z tego trudnego okresu jeszcze silniejsi.

powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie