Unijne sankcje dla kierownictwa Turkish Petroleum w związku z odwiertami na Morzu Śródziemnym

Unijne sankcje dla kierownictwa Turkish Petroleum w związku z odwiertami na Morzu Śródziemnym
W dniu dzisiejszym (27 lutego) Rada Unii Europejskiej objęła dwie osoby środkami ograniczającymi w związku z prowadzoną przez Turcję nielegalną działalnością wiertniczą we wschodniej części regionu Morza Śródziemnego. Osoby te są odpowiedzialne za planowanie, kierowanie i realizację działań związanych z poszukiwaniem węglowodorów na morzu we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, które nie zostały zatwierdzone przez Republikę Cypryjską, lub są zaangażowane w te działania.
 
Środki te objęły Mehmeta Ferruh Akalina, który jest wiceprezesem i członkiem zarządu Turkish Petroleum Corporation (tureckiej korporacji naftowej TPAO). Jest szefem departamentu eksploracji, ośrodka badań i rozwoju oraz departamentu informatyki tej korporacji.

Jako wiceprezes TPAO i szef jej departamentu eksploracji Mehmet Ferruh Akalin odpowiada za planowanie i realizację prowadzonych przez TPAO poszukiwań ropy i gazu oraz kierowanie tymi poszukiwaniami - głosi dzisiejsza decyzja Rady.

Drugim obywatelem Turcji objętym środkami ograniczającymi jest Ali Coscun Namoglu, zastępca dyrektora departamentu eksploracji Turkish Petroleum Corporation (TPAO). Zdaniem Rady Europejskiej, piastując to stanowisko Ali Coscun Namoglu bierze udział w planowaniu i realizacji prowadzonych przez TPAO na morzu poszukiwań "węglowodorowych surowców energetycznych" oraz w kierowaniu tymi poszukiwaniami. Poszukiwania te obejmują prowadzone przez TPAO odwierty, na które Republika Cypryjska nie udzieliła zezwolenia.

TPAO zapowiedziała także prowadzenie dalszych planowanych odwiertów, bez zezwolenia Republiki Cypryjskiej, przez statek wiertniczy »Yavuz« na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Republiki Cypryjskiej, o której to strefie Republika Cypryjska powiadomiła ONZ i którą wyznaczono w porozumieniu Egiptem i Izraelem, między styczniem a majem 2020 r.

Środki ograniczające polegają na zakazie podróżowania do UE oraz zamrożeniu aktywów. Ponadto osoby i podmioty z UE nie mogą udostępniać środków finansowych dwóm wymienionym osobom i podmiotom.
 
Zakres środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalną działalność wiertniczą prowadzoną przez Turcję we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego został ustanowiony w listopadzie 2019 roku po tym, jak Rada wielokrotnie wyrażała swoje zaniepokojenie i zdecydowanie potępiła działalność wiertniczą w różnych dokumentach i stanowiskach, w tym w konkluzjach Rady Unii Europejskiej z dnia 22 marca 2018 r. i 20 czerwca 2019
 
Ostatnio edytowane czwartek, 27 luty 2020 17:34
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie