Holenderska organizacja chce podatkiem od mięsa walczyć ze zmianami klimatu

Holenderska organizacja chce podatkiem od mięsa walczyć ze zmianami klimatu
W minionym tygodniu holenderska organizacja pozarządowa True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalition) przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu propozycję wprowadzenia  podatku w wysokości 0,42 euro za kilogram wołowiny i cielęciny, aby zrekompensować koszty dla środowiska związane z hodowlą bydła przeznaczonego do spożycia. Wniosek obejmuje również podatek od wieprzowiny w wysokości 0,32 EUR/kg i kurczaków w wysokości 0,15 EUR/kg.
 
Te stawki według TAPP powinny obowiązywać już obecnie a w najbliższych latach rosnąć: do 2,22 EUR/kg, 1,69 EUR/kg i 0,80 EUR/kg w 2025 roku oraz do 4,77 EUR/kg, 3,61 EUR/kg i 1,73 EUR/kg do 2030 roku.
 
Zgodnie z obliczeniami TAPP, podatek - który nazywają opłatą z tytułu zrównoważonego rozwoju - do 2030 roku przyniósłby UE korzyści netto w wysokości 8,8 mld euro rocznie. Państwa członkowskie pobrałyby podatek akcyzowy w wysokości 32,2 mld euro. Jak przekonują Holendrzy, pieniądze te mogłyby zostać następnie wydane na wsparcie rolników (31-46%), obniżenie podatku VAT od owoców i warzyw (22-36%), wsparcie gospodarstw domowych o niskich dochodach (19%) oraz pomoc krajom rozwijającym się w zwiększaniu rezerwatów przyrody i lasów, ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i dostosowywaniu się do zmian klimatu (12%).

Zmniejszenie spożycia mięsa jest również korzystne dla naszego zdrowia i zmniejsza koszty opieki zdrowotnej - uzasadnia swój wniosek TAPP Coalition. W opublikowanym w styczniu 2019 roku sprawozdaniu Komisji Lanceta na temat otyłości stwierdzono, że podatek od mięsa jest przykładem pilnych działań, które należy podjąć w celu przeciwdziałania największym zagrożeniom dla zdrowia ludzi i planety - otyłości, niedożywieniu i zmianom klimatycznym - dodają autorzy propozycji.
 
jn 
 
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie