czwartek, 28 maj 2020

Miliardy z Unii Europejskiej. Fakty a rządowa propaganda

Zadowolenie ze strony polskiego rządu i prezydenta po wczorajszym komunikacie Komisji Europejskiej ma jedynie wydźwięk propagandowy. Ktoś zapomniał, że główny strumień środków zostanie skierowany na długoterminowe inwestycje proekologiczne i cyfrowe, na realizację Europejskiego Zielonego Ładu, od którego polskie władze jak na razie się odcinają. Wreszcie jeszcze w tym roku zacznie funkcjonować unijny mechanizm ochrony praworządności, który powiąże finansowanie z przestrzeganiem wartości europejskich.

  • Opublikowane w dziale Europa
Czytaj więcej...

Europosłowie krytykują polski rząd za łamanie rządów prawa

Ciągłe i systematyczne ataki na niezawisłość sądownictwa, instytucje demokratyczne i prawa mniejszości, wezwanie do rozszerzenia toczących się postępowań na mocy art. 7 w celu rozwiązania narastających problemów oraz potrzeba podjęcia natychmiastowych działań przez Radę i Komisję, w tym środków budżetowych, w celu ochrony podstawowych wartości UE - to główne tezy, które pojawiały się w wystąpieniach posłów podczas posiedzenia komisji wolności obywatelskich (LIBE) w Parlamencie Europejskim.

Czytaj więcej...
Subscribe to this RSS feed

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie