czwartek, 14 maj 2020

Socjaliści i Demokraci: Milczenie w sprawie Węgier, to współudział

Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim wezwała dzisiaj Radę i Komisję, podczas debaty plenarnej poświęconej sytuacji na Węgrzech, do konsekwentnych działań w przypadku łamania podstawowych wartości Unii Europejskiej. Europejska lewica domaga się wprowadzenia skutecznego mechanizmu, który byłby uruchamiany w przypadku łamania demokracji, praworządności i praw podstawowych. Jednym z jego elementów ma być uzależnienie wypłat z funduszy UE od poszanowania praworządności.

Czytaj więcej...
Subscribe to this RSS feed

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie