Przyspieszenie prac nad europejskim programem dla zdrowia

Przyspieszenie prac nad europejskim programem dla zdrowia

Grupa Socjalistów i Demokratów wyraziła dziś swoje zdecydowane poparcie dla nowych propozycji Komisji Europejskiej dotyczących wzmocnienia unijnych ram bezpieczeństwa zdrowotnego oraz wzmocnienia roli kluczowych agencji UE w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej. Według posłów potrzebny jest ambitny program zdrowotny UE, by wypełnić luki ujawnione przez COVID-19 i by służba zdrowia była gotowa na przyszłe zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Europosłowie proponują znaczne przyspieszenie działań Unii w sektorze zdrowia poprzez specjalny program UE dla zdrowia (EU4Health). Podczas debaty w PE przekonywali, że COVID-19 unaocznił nam, jak bardzo Unia potrzebuje ambitnego programu, który pomoże europejskim systemom opieki zdrowotnej stawić czoła przyszłym zagrożeniom zdrowia publicznego. W ten sposób Unia pozostałaby najzdrowszym regionem na świecie. Według Parlamentu, nie będzie to możliwe, jeśli zgodnie z propozycją państw członkowskich budżet programu zostanie zmniejszony do 1,7 mld euro. Zgodnie z niedawnym kompromisem dotyczącym budżetu długoterminowego posłowie przekonali państwa członkowskie do potrojenia budżetu programu (do 5,1 mld euro).

Przedstawione dziś przez Komisję Europejską propozycje są zgodne z tym, do czego wzywa grupa S&D, oraz z krokiem naprzód w kształtowaniu prawdziwej Europejskiej Unii Zdrowia - powiedziała wiceprzewodnicząca S&D Heléne Fritzon. Z zadowoleniem przyjmujemy pomysł zwiększenia zdolności i roli kluczowych agencji UE w dziedzinie zdrowia w obliczu obecnej pandemii Covid-19 i ewentualnych przyszłych. Europejska Agencja Leków (EMA) i Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) odgrywają w tym względzie istotną rolę - dodała. 

powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie